Participatiesurvey

Participatiesurvey

Op dinsdag 8 november 2022 stelden het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie, het Onderzoeksplatform Sport en het Jeugdonderzoeksplatform de eerste resultaten van de Participatiesurvey 2020 – 2021 – 2022 voor. De Participatiesurvey is een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de staat van deelname aan het sociale, culturele en sportieve leven in Vlaanderen en werd sinds 2004 al vier keer afgenomen. In totaal namen 1706 Vlamingen deel aan de recentste editie.

Deze vierde editie vormt, een bijzondere editie. De interviews werden mondeling afgenomen bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking. Door de stringente maatregelen in de bestrijding van de COVID-pandemie diende de dataverzameling twee keer onderbroken te worden, waardoor de dataverzameling in drie etappes gespreid over de jaren 2020, 2021 en 2022 gebeurde. We maakten van deze opgelegde pauzes een troef: de gespreide dataverzameling leidde tot drie datasets die het mogelijk maken vrijetijdsparticipatie in pre-coronatijden te vergelijken met vrijetijdsparticipatie tijdens een COVID-periode met zeer stringente maatregelen (inclusief de sluiting van heel wat vrijetijdsinfrastructuur) en een COVID-periode waarin terug heel wat mogelijk werd en sport- en cultuurinfrastructuur terug de deuren openden.

Daarnaast biedt de pre-coronabevraging in 2020 de mogelijkheid om ook trends in kaart te brengen over een periode van ruim 15 jaar (2004 tot 2020). Door de cijfers over de jaren heen te vergelijken krijgen we inzicht in evoluties en trends in participatie.

Op deze website kan je zelf snuisteren in de resultaten van de participatiesurvey. Via de webtools kan je zelf tabellen en grafieken construeren. Daarnaast kan je hier presentaties, nota's en rapporten downloaden.