Participatiesurvey

Participatiesurvey

 

In 2003, 2008 en 2014 werd in Vlaanderen een grootschalig onderzoek gevoerd naar de vrijetijdsbesteding van Vlamingen: de ‘Participatiesurvey’. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de Vlaamse Overheid en werd uitgevoerd door de universiteiten van Gent, Leuven en Brussel. De coördinatie gebeurt door het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (https://cultuurenmedia.be/).

In de loop van 2020 wordt de Participatiesurvey voor de vierde keer georganiseerd. Via een willekeurige steekproeftrekking uit het Rijksregister krijgen 4400 Vlamingen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd om aan het onderzoek deel te nemen. Daarna komt een interviewer van onderzoeksbureau Kantar bij deze personen langs om een interview af te nemen van ongeveer één uur. De gegeven antwoorden worden volledig anoniem geregistreerd.

Na het afnemen van alle interviews worden de gegevens geanalyseerd. De resultaten van deze analyses worden in tabellen weergegeven en besproken in meerdere publicaties, zodat deze gebruikt kunnen worden door de Vlaamse Overheid, onderzoekers, actoren in de vrijetijdssector of andere geïnteresseerden om op die manier het vrijetijdsaanbod in Vlaanderen beter af te stemmen op de verwachtingen in de bevolking.

Klik gerust verder op deze website voor meer informatie over de ‘Participatiesurvey’.

cover boek 1 cover boek 2