Participatiesurvey

Webtool

De webtool laat toe om zelf cijfermateriaal te genereren uit de datasets van de Participatiesurveys van 2009 en 2014.

Kerncijfers kunnen worden opgevraagd en een aantal kruisverbanden kunnen worden gelegd. Cijfers worden on-the-fly uit de dataset berekend en op een statistisch verantwoorde manier gepresenteerd. Hoewel niet de volledige dataset kan bevraagd worden, bevat de webtool voor 2009 en 2014 de antwoorden op een ruime selectie van gedetailleerde vragen. Daarnaast kunnen voor een beperkter aantal brede participatievariabelen trends worden opgevraagd over de periode 2004 - 2014. Dit enkel voor Cultuur, aangezien de eerste participatiesurvey (2004) volledig gefocust was op cultuur.

Participatiesurvey 2009

Participatiesurvey 2014

Trends in cultuurparticipatie 2004 - 2009 - 2014