Participatiesurvey

Output

Publicaties en presentaties die gebruik maken van de data van de Participatiesurvey kunnen geraadpleegd worden op de website van het Kennisscentrum Cultuur en Mediaparticipatie.