Participatiesurvey

Publicaties

Participatiesurvey 2014

De boeken 'Participatie in Vlaanderen 2014' kunnen bij ACCO besteld worden of gratis gedownload worden door op de covers hieronder te klikken.

De highlights en de samenvattingen van de hoofdstukken in boek 2 kan u hier downloaden.

 

Participatiesurvey 2009

Boeken

Twee in 2011 bij Acco uitgegeven boeken bevatten de eerste resultaten van de Participatiesurvey.

Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens en kerncijfers van de Participatiesurvey 2009 bevat de basisgegevens van de Participatiesurvey 2009. Het geeft inzicht in de vragenlijst, die uitgebreid wordt gemotiveerd en toegelicht, en het proces van kwaliteitsbewaking bij de dataverzameling om gegevens te verkrijgen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarnaast bevat het de kerncijfers die een gedetailleerd beeld geven van hoe het staat met de participatie aan kunst en cultuur, het verenigingsleven en sport in Vlaanderen anno 2009. Dit boek doet ook dienst als referentie voor de webtool om zelf cijfers uit de dataset te genereren.

Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009 bevat de eerste analyses van de Participatiesurvey 2009. Voor kunsten en erfgoed, het lokale cultuuraanbod, het verenigingsleven en sport worden algemene participatiecijfers geschetst, evoluties over een periode van vijf jaar nagegaan en wordt uitgebreid ingegaan op het begrijpen van verschillen in participatiegedrag. De analyses leveren een fijnmazig inzicht in hoe het staat met participatie, hoe verschillen kunnen begrepen worden en op de mogelijke hefbomen voor een verhoogde participatie. Daarnaast wordt in afzonderlijke hoofdstukken ingegaan op de drempels voor cultuurdeelname en de perceptie van culturele activiteiten, virtuele cultuurconsumptie, participatie in de levensloop, consumentenuitgaven aan sport en cultuur en een economische analyse rond de niet-gebruikswaarde van sport en cultuur. 
Hoofdstukken:

 • Participatie in kaart
  John Lievens & Hans Waege
 • Sportparticipatie en fysieke (in)activiteit van de Vlaamse bevolking: Huidige situatie en seculaire trend (2003-2009)
  Brenda De Fré, Kristine De Martelaer, Renaat Philippaerts, Jeroen Scheerder & Johan Lefevre
 • Actieve vrijetijdssport in Vlaanderen: Trends, profielen en settings
  Jeroen Scheerder, Steven Vos, Sara Pabian, Kristine De Martelaer, Johan Lefevre & Renaat Philippaerts
 • Join the club. Een profiel van verenigingen en vrijwilligers
  Wendy Smits
 • It runs in the family? Sociale overerving van participatiepatronen
  Wendy Smits
 • Privéconcert of open boek ? Ongelijke toegang tot culturele centra en bibliotheken
  Peggy De Laet, Ignace Glorieux & Theun Pieter van Tienoven
 • Waar een wil is... Culturele participatieafstand naar de Vlaamse cultuurcentra
  Ignace Glorieux & Theun Pieter van Tienoven
 • Van kaft tot kaft: Leesgedrag en bezoek aan literaire evenementen
  Peggy De Laet, Ignace Glorieux & Theun Pieter van Tienoven
 • Cultuurparticipatie in Vlaanderen: Beleidscontext en sociologische achtergrond
  Dries Vanherwegen, Astrid Van Steen & John Lievens
 • Louter een kwestie van voorkeur en goesting? Over kunsten- en erfgoedparticipatie, bekeken door een cultuursociologische bril
  Jef Vlegels & John Lievens
 • De anatomie van de amateur: een onderzoek naar de determinanten van actieve cultuurparticipatie
  Dries Vanherwegen & John Lievens
 • Geen goesting: over drempels en percepties van cultuurparticipatie
  Astrid Van Steen & John Lievens
 • Het internet als instrument voor cultuurparticipatie
  Gert Nulens
 • De niet-gebruikswaarde bij waardering van cultuur en sport
  Andy Vekeman, Jan Colpaert, Alain Praet, Michel Meulders & Jeroen Scheerder
 • Betalingsbereidheid voor het gebruik van cultuur- en sportgoederen
  Andy Vekeman, Jan Colpaert, Alain Praet, Michel Meulders & Jeroen Scheerder
 • Participatie in de levensloop. Een non-lineaire analyse van leeftijdsverschillen in participatie
  John Lievens & Jef Vlegels
 • Wat staat er op de vrijetijdsagenda ? Een typologie van hoe sociale, culturele en sportieve participatie met elkaar samengaan
  Wendy Smits, John Lievens & Jeroen Scheerder

 

 

Highlights

Op een studiedag op 9/2/2011 in Gent werden de eerste resultaten van de Participatiesurvey bekend gemaakt (zie ook Presentaties). Naar aanleiding van de studiedag werd een document opgemaakt met de highlights van de Participatiesurvey.

 

Hoofdstukken in boeken

Het profiel van de Vlaming als vrijwilliger in de sport
Kristine De Martelaer, Jeroen Scheerder, Johan Lefevre & Renaat Philippaerts
in: Renaat Philippaerts (red.) 'Sport voor allen. Strategieën voor laagdrempelig bewegen en sporten in Vlaanderen', 2011, Leuven: Acco, pp.15-32.