Participatiesurvey

Presentaties

 

Participatiesurvey 2014

Studiedag Participatie in Vlaanderen

4 december 2015, Muziekcentrum De Bijloke, Gent


Plenaire sessie

 

Transversale sessies

1. Sociale ongelijkheid in participatie en kansengroepen

2. Online vs. offline participatie

3. Drempels en drijfveren voor participatie

4. Lokale participatie

5. Participatie doorheen de levensloop

6. Ouderlijke invloeden

7. Trends in internationaal vergelijkend perspectief

 

 

Participatiesurvey 2009

Studiedag Participatie in Vlaanderen

9 februari 2011, Het Pand, Gent

Kerncijfers

Transversale thema’s

Focus op sport

Focus op cultuur

Focus op verenigingsleven

website Departement Cultuur, Jeugd en Sport met ook de persmededeling en de toespraak van minister Schauvliege

 

Andere presentaties van de eerste resultaten

Op diverse overlegmomenten en studiedagen is gecommuniceerd over de eerste resultaten van de Participatiesurvey. Deze presentaties zijn in belangrijke mate gebaseerd op die van de studiedag op 9/2/2011 (zie hierboven):

 • Prijsstijging of Prijsdifferentatie, 24/02/2011, KVS, Brussel
 • Economische aspecten van cultuur, 28/02/2011, Vooruit, Gent
 • Publieksbereik. Expertise uit en in het veld
  Studiedag Locus, Planckendael, 25/03/2011
 • Antwerpse Cultuurcentra, Economische aspecten van cultuur, 04/04/2011, Hotel Corsendonk Viane, Turnhout
 • Forum 2011. De cultuurconsument u welbekend ?
  Davidsfonds, 9/04/2011, Bozar, Brussel
 • Gedachtewisseling over het onderzoek ‘Participatie in Vlaanderen. Participatiesurvey 2009’ met de Commissie Cultuur, Jeugd en Sport, Vlaams Parlement, 27/04/2011 (verslag)
 • Studiedag Sport
  Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, 10/05/2011, Consciencegebouw, Brussel
 • Cultuurforum, Het verstandshuwelijk tussen cultuur en economie, 30/05/2011, C-mine, Genk
 • Trefdag cultuur, Prijszetting en prijsdifferentatie, 01/06/2011, Zebra, Gent
 • Conferentie onderzoek in Cultuureducatie, De betalingsbereidheid van de cultuur- en sportconsument, 23/06/2011, Universiteit Utrecht, Utrecht
 • Conferentie onderzoek in Cultuureducatie, Kosten-baten analyse van cultuur- en sportgoederen, 23/06/2011, Universiteit Utrecht, Utrecht